25/11/2013

เครื่องรีดร้อน คือ อุปกรณ์ในการเพิ่มความร้อน เพื่อให้หมึกระเหิดลงบนวัสดุ

การเลือกเครื่องรีดร้อนให้เหมาะสมกับงาน เพราะเครื่องรีดร้อนจำเป็นต้องมีความดัน อุณหภูมิ เวลา ที่เหมาะสมในการทำให้หมึกระเหิดลงบนวัสดุ เพื่อให้หมึกติดทนนานในเนื้อวัสดุ เครื่องให้ความร้อนทั่วไป เช่น เตารีด เตารีดไอน้ำ หรือ เครื่องรีดผ้าทั่วไป ไม่สามารถใช้ในการรีดร้อนได้ เนื่องจากความดัน อุณหภูมิ ไม่สามารถทำให้หมึกระเหิดได้ เครื่องรีดร้อนเราสามารถเลือกได้จาก กำลังไฟฟ้า กำลังความร้อน อุณหภูมิ ความสามารถในการรีดลงวัสดุ ขนาดของงาน จำนวนถาดในการรีดร้อน และระบบการทำงาน เครื่องทั่วไปที่นิยมใช้ในครัวเรือน อาจใช้เครื่องปั้มระบบที่ใช้มือกดเอง (Manual) แต่ถ้าเป็นโรงงานที่ใช้ในการผลิต ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องรีดร้อนที่มีกำลังความร้อนมากขึ้นและจำนวนถาดมากขึ้น เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และมักจะใช้ระบบอัตโนมัติ (Automatic) ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้มือกดเหมือนระบบที่ใช้มือกด (Manual) เพราะมีระบบนิวเมตริกในการกดรีดร้อนเอง

เครื่องรีดร้อน