25/11/2013

กระดาษเปรียบเสมือนตัวกลางในการถ่ายเทหมึกจากเครื่องพิมพ์ลงไปสู่วัสดุ

กระดาษที่เราใช้มีชื่อเรียกหลายชื่อ บางคนเรียกว่า กระดาษทรานเฟอร์ (Transfer Paper) กระดาษซับลิเมชั่น (Sublimation Paper) หรือบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่า กระดาษซับ กระดาษที่ใช้ในการถ่ายเทหมึก จริงๆแล้วมีหลากหลายชนิด มีความแตกต่างกัน ทั้งน้ำหนัก (แกรม) ขนาดของกระดาษ ซึ่งกระดาษแต่ละประเภทจะมีความสามารถในการถ่ายเทแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราต้องการถ่ายเท

กระดาษทรานเฟอร์ & กระดาษซับลิเมชั่น , , , , ,