เกี่ยวกับเรา

บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด (Best Sublimation Co., Ltd.)

ประกอบกิจการในการจำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุในการทำงานซับลิเมชั่น และงานทรานเฟอร์ ภายใต้ชื่อ “เบสท์ ซับลิเมชั่น” โดยมี วัตถุประสงค์หลักที่ต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับงานซับลิเมชั่น และงานทรานเฟอร์ ที่มีคุณภาพดี ตามหลักมาตรฐานสากล, มีราคาที่เหมาะสม สร้างให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้ มีเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้

1. มุ่งมั่นให้เป็นบริษัทที่มีอุปกรณ์การงานซับลิเมชั่นครบครัน เพื่อรองรับกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
2. มีความหลากหลายในสินค้า เช่น กระดาษซับลิเมชั่น กระดาษทรานเฟอร์ กระดาษรองรีด หมึกซับลิเมชั่น เพื่อสนองต่อความต้องการของทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่
3. มีบริการหลังการขายที่สะดวก รวดเร็ว สามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายกระดาษซับลิเมชั่น รายใหญ่ของประเทศไทย มีฐานตลาดครอบคุมทั่ว กรุงเทพ ปริมณฑลและต่างจังหวัด มีลูกค้าตั้งแต่ ลูกค้ารายย่อย ไปจนถึงลูกค้าระดับอุตสาหกรรม

รายการสินค้าที่บริษัทฯ มีจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานซับลิเมชั่น อาทิเช่น กระดาษซับลิเมชั่น (ลูกค้าบางรายเรียกว่า กระดาษทรานเฟอร์), กระดาษรองรีด , หมึกซับลิเมชั่น กระดาษทรานเฟอร์ ที่ใช้กับผ้าสีเข้มสำหรับงานรีดร้อนลงบนผ้าคอตตอนหรือผ้าอื่นๆที่มีสีเข้ม และกระดาษทรานเฟอร์ที่ใช้กับผ้าสีอ่อนสำหรับงานรีดร้อนลงบนผ้าคอตตอนหรือผ้าอื่นๆ ที่มีสีอ่อน

กระดาษทรานเฟอร์

สินค้าของบริษัทฯ ทุกประเภท ได้การรับรองมาตราฐานคุณภาพ ภายใต้การควบคุมการผลิต ตามหลักมาตราฐานสากล ผ่านการตรวจวัดคุณภาพจากโรงงาน และคุณภาพ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานเดียวกัน และยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารพิษ ซึ่งในราคาที่เหมาะสม ทำให้ท่านสามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆ และสามารถแข่งขันได้ในท้องตลาด