ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด (Best Sublimation Co., Ltd.)

นำเข้ากระดาษซับลิเมชั่นคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ได้การรับรองมาตราฐานคุณภาพ ภายใต้การควบคุมการผลิต ตามหลักสากล ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารพิษราคาถูก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ท่านสามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆ