หมึกซับลิเมชั่น

หมึกซับลิเมชั่น หมึกซับลิเมชั่น (Sublimation Ink) เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่อยู่ในกระบวนการทำงาน ซับลิเมชั่น ที่กำลังเป็นที่นิยมและมีความต้องการในท้องตลาดเวลานี้ ด้วยความที่หมึกซับลิเมชั่นเป็นปัจจัยหลักในการทำงานซับลิเมชั่น ให้สมบูรณ์ ภาพเสมือนจริง สีสวยสดใส บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด (Best Sublimation Co., Ltd.) จึงเลือกขายเฉพาะหมึกซับลิเมชั่นที่มีคุณภาพเท่านั้น โดยจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าหมึกชนิดเดียวกันที่อยู่ในท้องตลาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับลูกค้า ในช่วงเวลา ณ ปัจจุบั … อ่านเพิ่มเติม หมึกซับลิเมชั่น